Biudžetinė įstaiga
Prienų Pedagoginė
psichologinė tarnyba
Įmonės kodas: 195095088
Adresas: Kęstučio g. 45, Prienai

Tel. 8 319 52355
Naujienos

Naujienos

2015-08-26

Prienų PPT komanda dalyvavo metodinėje dienoje Marijampolės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Renginio metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, aptarta tarnybų veikla mokyklose.2015 02 17


Pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo rajoninę konferenciją ,,Savižudybių prevencija. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba". Konferencijoje dalyvavo savivaldybės vadovai, švietimo įstaigų vadovai,kriminalinės policijos viršininkas, vaikų teisių apsaugos skyriaus direktorė,  švietimo pagalbos specialistai, socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros specialistai, žiniasklaidos atstovai. Konferencijos tikslas- sukviesti įvairias institucijas pasikalbėti apie tai, kokia situacija rajone, kokias įgyvendiname priemones ir paraginti dar aktyviau bendradarbiauti išvengiant skaudžių nelaimių.

2014 12 04

Prienų PPT direktorė A.Vasiliauskienė,  specialistės E.Černiauskaitė ir G.Džiaugienė dalyvavo respublikinėje praktinėje konferencijoje ,,Holistinis požiūris į vaiką mokykloje", kuriame pateikė stendinį pranešimą ,,Nuostatų raiška individualių  poreikių kontekste"
2014 12 04

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos 
socialinių pedagogų asociacija bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru organizavo Lietuvos socialinių pedagogų paminėjimą, kai prieš 25 metus Lietuvoje buvo pradėta eksperimento būdu steigti socialinių pedagogų institucija. Paminėjimo tikslas – įvertinti socialinių pedagogų, mokslininkų kitų asmenų veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybinei raiškai bei vykdyti visuomenės informavimą apie socialinių pedagogų veiklą, švietimo pagalbos teikimą, jos veiksmingumą ir galimybes. Ta proga Prienų PPT socialinė pedagogė ekspertė Dalė Daiva Gasparavičiūtė apdovanota Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu.


 

2011 © Prienų Pedagoginė psichologinė tarnyba